Thủ tướng đồng ý đề nghị cấp phép bay cho Bamboo Airways

.
Nguồn: vietnambiz.vn