Bộ Xây dựng yêu cầu nhiều tỉnh, thành báo cáo tình hình thực hiện bảo lãnh nhà ở

.

Cụ thể, 11 địa phương này bao gồm: TP. Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp.HCM, TP. Cần Thơ, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, các địa phương báo cáo tình hình bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, báo cáo phải nêu cụ thể tên dự án, địa điểm, chủ đầu tư, quy mô đã được duyệt (tổng diện tích đất, tổng mức đầu tư, tổng số nhà ở theo thiết kế được duyệt).

bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai
Bộ Xây dựng yêu cầu 11 tỉnh, thành phố báo cáo tình hình thực hiện bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần báo cáo tình hình kinh doanh của dự án (lượng nhà ở hình thành trong tương lai chưa bán, đã bán và văn bản của Sở Xây dựng về dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai).

Bộ Xây dựng yêu cầu, báo cáo cần phải nêu rõ tình hình thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai của dự án (hợp đồng/cam kết cấp bảo lãnh của ngân hàng, tên ngân hàng cam kết bảo lãnh, số lượng chứng thư bảo lãnh đã phát hành với từng hợp đồng). Những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định về bảo lãnh trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và những đề xuất, kiến nghị của địa phương cũng phải thể hiện rõ trong báo cáo. Trước ngày 14/12/2018, các địa phương gửi báo cáo này.

Theo quy định tại Điều 56, Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư dự án phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh… Trường hợp chủ đầu tư không bàn giao nhà cho khách hàng đúng tiến độ đã cam kết và bên mua, thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh phải hoàn lại số tiền ứng trước cũng như những khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, hợp đồng bảo lãnh đã ký.

Quy định nêu trên sẽ giúp thị trường minh bạch, bền vững hơn và bảo vệ được quyền lợi của khách mua nhà. Tuy nhiên, sau 4 năm áp dụng vào thực tiễn, có ít chủ đầu tư thực hiện quy định này một cách nghiêm túc, giới chuyên gia cho hay.

Phó Giám đốc Công ty địa ốc Đất Lành, ông Nguyễn Văn Đực nhìn nhận: "Theo tôi thấy, các quy định về việc bán nhà hình thành trong tương lai vẫn chưa được chặt chẽ lắm. Nhiều doanh nghiệp họ tìm cách lách luật được và có hàng chục cách lách luật. Hầu như không có doanh nghiệp nào thực hiện đúng việc bảo lãnh với ngân hàng".

Nguồn: dothi.net