Gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại Tp.HCM trong năm 2018

.

Theo số liệu thống kê của Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM, Thanh tra Sở đã phối hợp UBND cấp huyện, xã, Ban Quản lý các Khu đô thị mới, Khu chế xuất, Khu công nghiệp tăng cường thực hiện công tác kiểm tra với 120.868 lượt.

Kết quả kiểm tra cho thấy, có 2.942 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. So với cùng kỳ năm ngoái, con số này giảm 488 trường hợp. Trong đó, có 1.082 trường hợp sai phép, 1.008 trường hợp không phép và 852 trường hợp vi phạm khác.

vi phạm trật tự xây dựng tại Tp.HCM
Trong năm 2018, Tp.HCM có gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng.

Theo nhận định của Sở Xây dựng Tp.HCM, trong năm 2018, tình hình vi phạm trật tự xây dựng nhìn chung có giảm so với năm 2017, không còn tình trạng xây dựng tràn lan, quy mô lớn. Bên cạnh đó, 100% công trình xây dựng đều được kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời.

Một số địa phương vẫn còn vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng do sự phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các huyện, quận còn hạn chế. Hơn nữa, năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình trong công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn hạn chế và bị động. Chưa kể, quan điểm xử lý của các cơ quan chức năng cũng chưa thống nhất.

Đại diện một số huyện, quận tham gia Hội nghị đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn; sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc chủ trì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng…

Trước những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Sở Xây dựng Tp.HCM đã sớm có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết trong quá trình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 17/11/2017 và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 24/4/2018, hướng dẫn thi hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Theo ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp giấy phép xây dựng, Sở đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. Đồng thời, cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; trong năm 2019 cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Nguồn: dothi.net