Khẩn trương giải quyết những bất cập trong quản lý nhà chung cư tại Hà Nội

.
quản lý nhà chung cư trên địa bàn Hà Nội
Chính quyền TP. Hà Nội sẽ khẩn trương giải quyết những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý nhà chung cư trên địa bàn.

Theo đại diện UBND TP. Hà Nội, TP sẽ khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc về việc thành lập ban quản trị, kinh phí bảo trì, diện tích sở hữu chung, chậm bàn giao hồ sơ nhà chung cư,…

Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức hội nghị tập huấn quy định của pháp luật, thủ tục, trình tự bàn giao hồ sơ nhà chung cư, công tác quản lý vận hành, kinh phí bảo trì; xác định, bàn giao diện tích chung - riêng theo quy định hiện hành cho các ban quản trị đã thành lập. Riêng với các chung cư tái định cư, UBND TP giao Sở Xây dựng trách nhiệm lập danh mục chung cư cũng như mức kinh phí hỗ trợ cụ thể dành cho công tác quản lý, vận hành; đồng thời, xác định nguồn thu, phương án phân bổ cụ thể, thực hiện báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Mới đây, chính quyền TP cũng giao UBND các huyện, quận, thị xã phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn và thông báo cho các ban quản trị đã được thành lập tham dự. Các đơn vị sau khi tập huấn sẽ tổ chức kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư bàn giao hồ sơ nhà chung cư, kinh phí bảo trì, xác định và bàn giao diện tích sở hữu chung theo đúng quy định hiện hành. Trường hợp chủ đầu tư chậm bàn giao hoặc bàn giao không đầy đủ hồ sơ, UBND các huyện, quận, thị xã cùng với Sở Xây dựng căn cứ theo thẩm quyền, quy định của pháp luật để xử lý hành vi vi phạm; cùng với đó, lập danh sách theo dõi và báo cáo UBND TP. Hà Nội.

Nguồn: dothi.net