Quy định mới về tách thửa đất tại Tiền Giang

.

Cụ thể, tỉnh Tiền Giang quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa với đất nông nghiệp như sau: Tại các phường thuộc các thị xã và TP. Mỹ Tho là 100m2; tại các khu dân cư, mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc các huyện, thị, các xã thuộc các thị xã, các thị trấn thuộc huyện và TP. Mỹ Tho (ngoại trừ những thửa đất tại các phường thuộc thị xã và TP. Mỹ Tho đã quy định ở trên) là 150m2; những vị trí còn lại của các xã thuộc huyện là 300m2.

Mặt khác, nội dung quyết định trên nêu rõ, các thửa đất nông nghiệp được phép tách thửa (thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại) phải có chiều ngang mặt tiền từ 4m trở lên.

diện tích tối thiểu được tách thửa ở Tiền Giang
UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành quy định mới về diện tích đất tối thiểu được tách thửa trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, đối với việc tách thửa đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thực hiện với các tổ chức như sau: Việc tách thửa đất căn cứ vào dự án, phương án đầu tư đã được phê duyệt hoặc chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền nhưng phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đã được duyệt.

Đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình, UBND các huyện, thị xã, TP. Mỹ Tho xem xét giải quyết tách thửa đất dựa trên quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng đất thể hiện trong đơn, đảm bảo thực hiện đúng theo luật định.

Ngoài ra, với những trường hợp đặc biệt chưa nêu trong quyết định trên, báo cáo về Sở TN&MT nếu gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, Sở này sẽ tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Kề từ ngày 1/12/2018, quyết định trên chính thức có hiệu lực thi hành. Đối với những giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất có tách thửa đã được công chứng trước ngày quyết định này có hiệu lực, cơ quan có thẩm quyền tiếp tục giải quyết theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn: dothi.net