Kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục của tháng đầu năm

.
Nguồn: baophapluat.vn