Đạm Phú Mỹ gửi tiền vào OceanBank khiến 290 tỷ đồng trở thành "nợ khó đòi"

.
Nguồn: baophapluat.vn