Ông chủ Asanzo: "Sinh viên giàu năng lượng nhưng cần thêm kinh nghiệm startup"

.
Ông chủ Asanzo: ‘Sinh viên giàu năng lượng nhưng cần thêm kinh nghiệm startup’
 
 
Ông chủ Asanzo: ‘Sinh viên giàu năng lượng nhưng cần thêm kinh nghiệm startup’

Khánh Anh
Video: Vũ Thịnh

Nguồn: startup.vnexpress.net