Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ đồng trên HNX và UPCoM

.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), trong tháng 2, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch tổng cộng 81,7 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó mua vào hơn 400 tỷ đồng, bán ra gần 1.100 tỷ đồng. Tính chung trong cả tháng, trên thị trường cổ phiếu niêm yết, NĐTNN đã bán ròng xấp xỉ 700 tỷ đồng.

Trên thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM), NĐTNN mua vào gần 500 tỷ đồng, bán ra hơn 1.000 tỷ đồng. Tính chung cả tháng 2, NĐTNN đã bán ròng hơn 500 tỷ đồng trên thị trường UPCoM. Như vậy, giá trị mà NĐTNN bán ròng trên thị trường niêm yết ở HNX và UPCoM khoảng 1.200 tỷ đồng.

HÀ MY

Nguồn: www.sggp.org.vn